Yetkinlik: belədir və başlayanda

Mənbə: Shutterstock

Yeniyetməlik, uşaq arasındakı keçid dövrü, bir çox fiziki və psixoloji dəyişikliklərin baş verdiyi yetkinlik yaşına çatdı. Xüsusilə başlayanda və hansı fiziki dəyişikliklər olduqda bu həyat dövrünün bəzi tərəflərini başa düşməyə çalışaq.

Yetkinlik, bu nədir

Yetkinlik, çox incə bir yaşdır və əhəmiyyətli fiziki və psixoloji dəyişikliklərin baş verdiyi uşaqlıq və yetkinlik dövrü arasında keçid dövrüdür. Oğlan və qızlar öz fikirlərinə sahib olmağa və cinsi yetkinliyə çatmağa başlayırlar. Bu həyat dövrünün bəzi tərəflərini müəyyən və mürəkkəb kimi araşdırmağa çalışaq. Yeniyetmənin mərhələsinə girəcək və ya artıq yeniyetmələrə girəcək uşaqları üçün faydalı olacaqdır.

Bu yazıda

  • Başlamağa və bitdikdə
  • Fiziki dəyişikliklər
  • Valideynlərə tövsiyələr
  • yeniyetmələrdə özünə inam

ŞəRh ƏLavə EtməK

Please enter your comment!
Please enter your name here