İşıq və qaz vekselləri üçün ödəmək üçün bonus

20 və 15% endirimlər yüngül və qazın orta illik xərcləri üzrə planlaşdırılır. Qanunla nəzərdə tutulmuş ISEE gəlir parametrlərini aşmamalıyıq. Müraciətlər Yaşayış Bələdiyyəsinə və ya digər təyin olunmuş instituta təqdim edilməlidir

İqtisadi çətinlik və ailələrin bir vəziyyətində ailələrə, yerli kommunal xidmətlər üçün çox sayda xərclədiyi ailəni zəmanət vermək üçün yüngül və qaz hesablarında endirimlər planlaşdırılır.

Digər ailə köməyi üçün, BEBE 2014 bonus bölməsinə gedin

ŞəRh ƏLavə EtməK

Please enter your comment!
Please enter your name here