Sülh, Bəyənən Filastrocca

Mənbə: Shutterstock

"Barışıq, uşaq bağçası bu kimi" Mimo Mòllica "plastik yük", üç uşaq qafiyəsi, ətraf mühitə diqqət yetirmək üçün üç uşaq bağçası, həm də sosial mövzularda.

Sülh, bəyənən uşaq qafiyəsi

ŞəRh ƏLavə EtməK

Please enter your comment!
Please enter your name here