Reflü olan körpələr (regurgit ilə və ya olmadan)

Mənbə: Shutterstock

Neo valideynlər, uşağın tez-tez regurgiti olan reflü olduqda narahatdırlar. Ancaq normal bir fenomendir, Florensiyanın pediatriya xəstəxana xəstəxana xəstəxana xəstəxana xəstəxanası. Və deyir: Uşaq böyüdükcə və möhkəm qidalar almağa başlayan və daha tez-tez dik və ya oturan vəziyyətdədir, regurgiti özündən yox olur.

Gastroesophageal reflü

ŞəRh ƏLavə EtməK

Please enter your comment!
Please enter your name here