Daxil olan gəlir: Demək olar ki, 76 nəfər təqdim edildi.000 sual

Mənbə: Pikabay

1 dekabr - 25 yanvar 75-dən 25-dək təqdim edildi.Rei üçün 885 sual, daxil edilmə gəlirləri. Bir notdakı IPS-ləri əlaqə qurur

Yoxsulluq və sosial istisna olmaq üçün bir ölçü. Rei, daxil edilmə gəlirləri, 15 sentyabr 2017, n-nin qanunverici fərmanı ilə tənzimlənir. 147 və 1 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən aktivdir. 1 dekabr 2017-ci il tarixindən etibarən bir subsidiya tələb etmək mümkündür. Bu dövrdə 1 dekabr - 2 yanvar 75-i təqdim edildi.885 sual. Bir notdakı IPS-ləri əlaqə qurur.

Rei, daxil edilmə gəlirləri hökumətin tərəfindən təqdim olunan bir ölçüdir yoxsulluq ən azı bir oğlu olan tanış nüvələrin və əlverişsiz iqtisadi şəraitdə.

ŞəRh ƏLavə EtməK

Please enter your comment!
Please enter your name here