Ailə qanunvericiliyinin islahatı, hansı dəyişikliklər

Ailə qanunvericiliyində yeni qaydalar qüvvədədir. Mülki kodda qanuni və təbii uşaqlar arasındakı fərqi aradan qaldırdı, nənə və babalar məhkəmədə iddia edə biləcək nəvələri görmək hüququ satın alırlar; Hakimiyyət anlayışı səlahiyyət anlayışına dəyişdiriləcək və ayrılıq yaşanan yetkinlik yaşına çatmayanlar adi bir yaşayış yeri olacaq.

Fevralın 7-dən etibarən Ailə Qanunu ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minir. Uşaqlar sadəcə əlavə sifətlər olmadan (təbii və ya qanuni) olan uşaqlar olacaqlar; Nənə və babalar nəvələri görmək hüququ əldə edirlər (hakimdən əvvəl təsdiqləyə biləcək hüququ); Hakimiyyət anlayışı səlahiyyət anlayışına dəyişdiriləcək və ayrılıq yaşanan yetkinlik yaşına çatmayanlar adi bir yaşayış yeri olacaq.

Bir çox prinsip əslində məhkəmələrin mühakimələrinin konsolidasiya edilmiş təcrübəsinə daxil olmuşdur. Ancaq qanunverici fərmanı ilə 28 Dekabr 2013, N. 154-cü ildə 219/2012 qanunun icrasında buraxılmış 154, yeni prinsiplər mülki məcəlləsində effektiv və tanınandır.

Burada qanunvericilik sərəncamının tam mətni: // www.Qazzettaufçı.IT / ELI / ID / 2014/1/8/8/8/0/1/000001 / SG

Mülki Məcəllə tərəfindən idarə olunan ailə qanunvericiliyində əsas dəyişikliklər.

ŞəRh ƏLavə EtməK

Please enter your comment!
Please enter your name here